ปฐมอุรุเวลสูตร ว่าด้วยคนไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงอยู่เป็นทุกข์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546


หมายเลข  6065
ปรับปรุง  5 ก.ค. 2566


วีดีโอแนะนำ