อักขณสูตร ว่าด้วยขณะที่ไม่สมควรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2546


หมายเลข  6067
ปรับปรุง  5 ก.ค. 2566


วีดีโอแนะนำ