รายการบ้านธัมมะ 28 มกราคม 2566 เรื่อง พ้นภัยเพราะเข้าใจความจริง (ตอนที่ ๒)


หมายเลข  5849
ปรับปรุง  4 ก.พ. 2566

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ