รายการบ้านธัมมะ 21 มกราคม 2566 เรื่อง พ้นภัยเพราะเข้าใจความจริง (ตอนที่ ๑)


หมายเลข  5840
ปรับปรุง  4 ก.พ. 2566

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน