รายการบ้านธัมมะ 7 มกราคม 2566 เรื่อง ศึกษาธรรมทีละคำ


หมายเลข  5821
ปรับปรุง  10 ม.ค. 2566

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน