สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 8 ส.ค. 2565หมายเลข  5502
ปรับปรุง  8 ส.ค. 2565