สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 25 ก.ค. 2565หมายเลข  5481
ปรับปรุง  25 ก.ค. 2565