สนทนาปัญหาธรรม 12 ก.ค. 2565หมายเลข  5464
ปรับปรุง  12 ก.ค. 2565