สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 2 ส.ค. 2565หมายเลข  5501
ปรับปรุง  8 ส.ค. 2565