สนทนาปัญหาธรรม 9 ส.ค. 2565หมายเลข  5504
ปรับปรุง  9 ส.ค. 2565