จะให้เราไปทำสิ่งที่ผิด เราไม่ทำ


หมายเลข  5476
ปรับปรุง  18 ก.ค. 2565