ทำของขลังไม่ใช่กิจของพระ


หมายเลข  5475
ปรับปรุง  18 ก.ค. 2565