คำตลกไม่ทำให้เข้าใจความจริงหมายเลข  5069
ปรับปรุง  21 ต.ค. 2564


วีดีโอแนะนำ