รายการบ้านธัมมะ 9 กรกฎาคม 2565 เรื่อง เริ่มเข้าใจ..ก็เริ่มละ


หมายเลข  5472
ปรับปรุง  17 ก.ค. 2565

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ