รายการบ้านธัมมะ 11 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิหมายเลข  5419
ปรับปรุง  19 มิ.ย. 2565

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ