รายการบ้านธัมมะ 23 กรกฎาคม 2565 เรื่อง พูดตาม หรือ เข้าใจตาม


หมายเลข  5485
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2565

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ