สนทนาธรรมออนไลน์ เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
สนทนาพระสูตร สังฆโสภณสูตร

สนทนาปรมัตถธรรม

หมายเลข  4502
ปรับปรุง  27 พ.ย. 2563