สนทนาธรรมออนไลน์ เสาร์ 31 ตุลาคม 2563
สนทนาพระสูตร วิชชาสูตร

 

สนทนาปรมัตถธรรม

 

หมายเลข  4496
ปรับปรุง  27 พ.ย. 2563