สนทนาธรรมออนไลน์ เสาร์ 7 พฤศจิกายน 2563
สนทนาพระสูตร ตปนียสูตร

 

สนทนาปรมัตถธรรม

 

หมายเลข  4499
ปรับปรุง  27 พ.ย. 2563