สนทนาธรรมออนไลน์ เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563
สนทนาพระสูตร ปริสาสูตร

สนทนาปรมัตถธรรม

หมายเลข  4507
ปรับปรุง  27 พ.ย. 2563