พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น

     เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วใครจะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นใครที่เปลี่ยนบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า


หมายเลข  3914
ปรับปรุง  27 ส.ค. 2562


วีดีโอแนะนำ