วัดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว

วัด เป็นที่อยู่ของผู้สงบอย่างยิ่งที่สละอาคารบ้านเรือน ขัดเกลากิเลส ฟังธรรม สนทนาธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสตามพระธรรมวินัย เท่านั้น คือ วัด วัดจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้


หมายเลข  3920
ปรับปรุง  4 ก.ย. 2562


วีดีโอแนะนำ