ทำไมบวช

     คฤหัสถ์บำรุงพระภิกษุทุกประการ ด้วยอาหารบิณฑบาต ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น แล้วการที่พระภิกษุได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้จากคฤหัสถ์ ภิกษุทำอะไรบ้าง เพราะเหตุว่า คฤหัสถ์หวังที่จะให้


หมายเลข  3911
ปรับปรุง  27 ส.ค. 2562


วีดีโอแนะนำ