มั่นคงว่าไม่มีเรา

เมื่อเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง แล้วจะเป็นเราได้อย่างไร


หมายเลข  3912
ปรับปรุง  27 ส.ค. 2562


วีดีโอแนะนำ