ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ กับ บุคลากรทางการศึกษา ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ กับ บุคลากรทางการศึกษา ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สนทนาธรรมกับคณะผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ซึ่งท่านเคยส่งนักเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองมาฟังและสนทนาธรรมกับวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วหลายครั้ง และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นๆ ด้วย จึงได้ติดต่อประสานงานให้มีการสนทนาธรรมในครั้งนี้ขึ้นหมายเลข  931
เปิด  190
ปรับปรุง  20 ก.พ. 2566

หนังสือแนะนำ