ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ครั้งที่ 19] ตอน อย่างนี้ถูกไหม? อีกนานไหม?

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย [ครั้งที่ 19] ตอน อย่างนี้ถูกไหม? อีกนานไหม?
โดย วันชัย ภู่งาม

สืบเนื่องจากที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากคุณเมตตา ชัยศรีโสภณกิจและคุณหนิง (น้องสาว) เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวดอกไม้ขาว สาขาถนนบำรุงเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาหมายเลข  930
เปิด  312
ปรับปรุง  20 ก.พ. 2566

หนังสือแนะนำ