ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณณภัทร เรืองจันทฤทธิ์ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณณภัทร เรืองจันทฤทธิ์ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากคุณณภัทร เรืองจันทฤทธิ์ เพื่อไปสนทนาธรรมที่บ้านพัก ในหมู่บ้านพร้อมพัฒน์ PRIVA ย่านซาฟารีเวิลด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.หมายเลข  927
เปิด  240
ปรับปรุง  10 ก.พ. 2566

หนังสือแนะนำ