ธรรม ๒ นาที เล่ม ๓
ธรรม ๒ นาที เล่ม ๓

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  396 KB

          เมื่อได้ฟังพระธรรมก็ระลึกได้  นี่คือ  ผลของการสะสม สั่งสมกุศล ที่จะทำให้ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ถ้าได้ฟังบ่อยๆ แล้วก็ระลึกบ่อยๆ จนกระทั่งชิน จนกระทั่งชำนาญ ถึงแม้ว่าจะเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีเวลาที่จะเพลิดเพลินมากมายที่เดียว   แต่เพียงได้ฟังพระธรรมเทศนา  ให้สำรวมอินทรีย์   คือ  ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมทีกำลังปรากฏ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายทางใจ  ในขณะนั้นนั่นเองย่อมระลึกได้  ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจถูกและก็ได้สะสมอบรมอุปนิสัยมาเป็นอันมาก  ก็ทำให้สภาพธรรมปรากฏในขณะนั้นตามความเป็นจริงได้ 


หนังสือหมายเลข  84
ปรับปรุง  14 ต.ค. 2561

หนังสือแนะนำ