แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๔๑ – ๙๕๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๔๑ – ๙๕๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.20 MB

บางท่านบอกว่า วันหนึ่ง ๆ อกุศลเกิดมากเหลือเกิน เพราะฉะนั้น น่าจะเป็นการดีถ้าจะทำให้จิตสงบ ก็คงจะเหมือนกับชีวิตประจำวันที่ว่า บางท่านมีอกุศลเกิดมาก ก็ปล่อยให้เป็นอกุศลไป และบางท่านเมื่อเห็นว่าเป็นอกุศล ก็ไม่อยากให้เป็นอกุศลต่อไป เพราะฉะนั้น เมื่อมีทางที่จะทำได้หรือเป็นไปได้ ก็ใคร่ที่จะทำให้กุศลจิตเกิด ให้สงบเสียก่อน แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นก็ไม่รู้ว่า ที่คิดอย่างนั้น ก็เป็นเพียงนามธรรมชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมดับไปเป็นธรรมดา และไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่า แม้ในขณะนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน


หมายเลข  501
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563