ฌานจิตในกามภพ


  สุรีย์   อยากจะเรียนถามนิดหนึ่งว่า พูดถึงคนที่ได้ฌาน  ในขณะซึ่งเขาได้ฌาน เขาก็อยู่ในกามภพ คือ มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้ฌาน ทีนี้ในขณะที่เขาได้ฌานก็หมายความว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ได้ทำงานเหมือนกับคนที่ไม่ได้ฌานใช่ไหม หรืออย่างไร อาจารย์สมพร

  สมพร ขณะที่กำลังเจริญฌานอยู่ หมายความว่ากำลังเข้าฌานอยู่ จิตอื่นๆในทวารทั้ง ๕ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายนี้ไม่มีกิจ ไม่มีหน้าที่จะต้องทำอะไร ทางตามีการเห็นเป็นกิจ เมื่อออกจากฌานแล้ว ลืมตาก็มีการเห็น

  สุรีย์   ออกจากฌานเอง หรือว่าต้องออกจากฌาน เพราะว่าหิวข้าว

  สมพร ผู้ที่ได้ฌานชำนาญแล้ว เมื่อเข้าฌานก็กำหนดว่าถึงเวลานั้น หรือวันนี้พรุ่งนี้  กำหนดว่าจะออกจากฌาน กำหนดได้ดั่งใจเรียกว่าได้วสี ๕ ชำนาญในการเข้าฌานออกจากฌาน กำหนดเอาเอง กำหนดว่าจะออกในวันนี้ ออกพรุ่งนี้ ออกเวลาไหน พวกที่ชำนาญ ชำนาญกำหนดจิต

  กฤษณา   กำหนดเวลาได้ ใช่ไหมคะว่าจะเข้าฌานกี่วัน ถ้าจะกำหนดเกิน ๗ วันก็ได้ ใช่ไหมคะ อาจารย์

  สมพร ก็ในพระศาสนานี้เขานิยมแค่ ๗ วัน เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าอาหารที่รับประทานครั้งหนึ่ง ก็ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ ๗ วัน

  สุรีย์   ถ้าหากว่าเราดูการทำงานของจิต ในขณะซึ่งเข้าได้ ๗ วัน จิตเป็นกุศล ๗ วัน ก็หมายความว่าจิตเป็นชวนะอยู่ตลอดเวลา แล้วก็สะสมกุศลทั้ง ๗ วัน

  สมพร เป็นชวนะตลอดเวลา เป็นกุศลตลอดเวลา

  สุรีย์   ขอบพระคุณ  ดิฉันอยากจะได้ฌานบ้าง


  หมายเลข 8984
  13 ก.ย. 2558