รู้จริงต้องรู้สิ่งที่ปรากฎ


    ผู้ถาม เมื่อได้ฟังท่านอาจารย์ก็รู้ว่า การปฏิบัติที่แล้วๆมา เรามัวไปยึดผิดจุด

    สุ.   เรามีความเข้าใจถูกต้องว่า ธรรมคืออะไรหรือเปล่า ขณะนี้เรามีความถูกต้องว่า เป็นธรรมที่ทรงแสดงไว้ในเรื่องสติปัฏฐานทั้งหมดหรือเปล่า เรามีความเข้าใจถูกต้องว่า สิ่งนี้แหละที่กำลังปรากฏ เป็นสิ่งที่ปัญญาจะรู้ได้ จะเข้าใจได้ เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏ ปัญญารู้อะไร ปัญญาไปรู้อะไรที่ไหน ในเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏนี้ไม่รู้


    หมายเลข 8271
    8 ก.ย. 2558