ความดีที่ทำได้ไม่ยาก


       ค่ะ ที่กรุงเทพก็มีคำถามที่เขาถามว่า ความดี ทำไมทำได้ยาก จริงไหมคะ จริงนะคะ แต่ความดีง่ายๆ ทำไม่ยาก ก็คือฟังพระธรรม ยากไหมคะ ฟังดนตรีก็เคยฟัง ฟังอย่างอื่นก็เคยฟัง แต่ความดีที่ไม่ต้องเสียเวลาไปทำให้เหนื่อยยากเลย แค่ฟัง แล้วก็เข้าใจ แต่สำหรับผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์หรือไม่ได้สะสมมา ก็เป็นการยาก

       เพราะฉะนั้นจากคนที่ไม่มีศรัทธา แล้วก็ไม่ฟัง ก็ควรที่จะสะสมศรัทธาที่เห็นประโยชน์ของการฟัง เพื่อที่จะได้ไม่ขาดการฟัง

       ความดีทำง่ายมากค่ะ แค่ฟัง แล้วก็สะสม แล้วเป็นความดีที่ประกอบด้วยปัญญาด้วย


  Tag  ความดี ความดีที่ประกอบด้วยปัญญา ทำความดี ทำดี ฟัง ฟังธรรม
  หมายเลข 8259
  5 ก.ย. 2558