เดี๋ยวนี้เอง...ไม่ต้องรอ


    ผู้ถาม ถ้าคนไม่ได้ศึกษา แล้วไปนั่ง ก็จะเกิดมิจฉาสมาธิ ถ้าเราได้เรียน ได้ศึกษาธรรมด้วย แล้วไปนั่งปฏิบัติด้วย ไปนั่งสมาธิด้วย อย่างนั้นจะส่งเสริมกันไหม จะได้ประโยชน์ไหม

    สุ.   ช้าไปค่ะ เราคิดว่าเร็ว แต่ความจริงช้า เพราะว่าขณะนี้ทำไมไม่อบรมเจริญปัญญาทันที เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ขณะหน้าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น เรานั่งอย่างนี้ เราตายเดี๋ยวน้ำได้นะคะ ได้แน่นอนที่สุด รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ตายก็มี นอนหลับตายก็มี กำลังหัวเราะตายก็มี เพราะฉะนั้นจะตายเมื่อไรก็ได้ทั้งนั้น แล้วทำไมเราต้องคอยไปนั่ง ในเมื่อเราสามารถอบรมเจริญปัญญาเดี๋ยวนี้ได้

    ในพระไตรปิฎกมีข้อความอุปมาว่า เราควรรีบเร่งเจริญปัญญาเหมือนคนที่ไฟไหม้บนศีรษะ เดี๋ยวนี้เอง ไม่ต้องรอ


    หมายเลข 8099
    6 ก.ย. 2558