ธรรมมีสูตรรึเปล่า


    ผู้ถาม ธรรมมีสูตรหรือเปล่าครับ เช่น ๑ + ๑ เป็น ๒

    สุ.       ๑ + ๑ เป็น ๓ ไม่ได้ใช่ไหมคะ หมายความว่าเหตุผลก็ต้องตรง เปลี่ยนไม่ได้ ธรรมคือสภาพที่ทรงตรัสรู้ ไม่ใช่มานึกคิด อย่าง ๑ + ๑ เรายังนึกใช่ไหมคะ แต่สภาพธรรมที่เป็นจริง       พระพุทธเจ้าตรัสรู้ลักษณะนั้น ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง ลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น


    หมายเลข 8086
    6 ก.ย. 2558