สังขารธรรม เป็นทุกข์


  สุ.   มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ไหมคะ

  ถาม   นามรูปนี่ปนกันหรืออย่างไร ...

  สุ.   สภาพของนามธรรมแต่ละชนิด รูปธรรมแต่ละชนิด ก็เป็นสภาพธรรมที่ต่างกัน  อย่างเวทนา ความรู้สึก กับจิต ก็เป็นสภาพธรรมคนละประเภท แต่ว่าสังขารธรรมหรือธรรมใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น  เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย  เป็นสังขารธรรม เกิดแล้วก็ดับไป นี่เป็นไตรลักษณะของสภาพธรรมทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นจิต หรือเป็นเจตสิก หรือเป็นรูป

  ถาม   มีลักษณะเฉพาะหรือครับ 

  สุ.   ต้องเกิดดับ ต้องมีลักษณะ สีไม่ใช่เสียง ไม่ใช่กลิ่น สีก็ดับ เสียงก็ดับ กลิ่นก็ดับ  สภาพที่คิดก็ดับ  สภาพที่เป็นสุขก็ดับ  สภาพที่เป็นทุกข์ก็ไม่ใช่สุข คนละลักษณะ

  ผู้ถาม  เป็นลักษณะของนามรูปโดยเฉพาะ

  สุ.   เกิดขึ้นแล้วดับไป ทุกลักษณะ ทุกสภาพของนามธรรมและรูปธรรม


  หมายเลข 6797
  18 ก.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari