ทบทวนปัจจัย - สมนันตรปัจจัย


    ปัจจัยต่อไป  คือ  สมนันตรปัจจัย  เป็นปัจจัยโดยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อ  โดยไม่มีระหว่างคั่นด้วยดี  คือ  ตามลำดับ  จะเห็นได้ว่าไม่ก้าวก่ายสับสน  เป็นไปตามสภาพของปัจจัยนั้น   เช่น  เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้ภวังคจิตเกิด   และเมื่อโลภมูลจิตขณะที่ ๑ เกิดแล้วดับไป   ก็เป็นปัจจัยให้โลภมูลจิตขณะที่ ๒ เกิด   จนกระทั่งถึงขณะที่ ๗   และเมื่อโลภมูลจิตขณะที่๗ ดับไป  ก็เป็นปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดหรือว่าตทาลัมพณจิตเกิด  แล้วแต่สภาพของอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้น


    หมายเลข 6051
    26 ส.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari