ทบทวนปัจจัย - สมนันตรปัจจัย


         ปัจจัยต่อไป   คือ  สมนันตรปัจจัย   เป็นปัจจัยโดยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อ   โดยไม่มีระหว่างคั่นด้วยดี   คือ  ตามลำดับ   จะเห็นได้ว่าไม่ก้าวก่ายสับสน   เป็นไปตามสภาพของปัจจัยนั้น    เช่น  เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้ภวังคจิตเกิด    และเมื่อโลภมูลจิตขณะที่ ๑ เกิดแล้วดับไป    ก็เป็นปัจจัยให้โลภมูลจิตขณะที่ ๒ เกิด    จนกระทั่งถึงขณะที่ ๗    และเมื่อโลภมูลจิตขณะที่๗ ดับไป   ก็เป็นปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดหรือว่าตทาลัมพณจิตเกิด   แล้วแต่สภาพของอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้น


    หมายเลข 6051
    26 ส.ค. 2558