ทบทวนปัจจัย - ปัจฉาชาตปัจจัย


         ปัจจัยที่ ๙  คือ   โดยปัจฉาชาตปัจจัย  เห็นไหมว่า   โลภมูลจิตดวงเดียว    เจตสิกเกิด ๑๙ ดวง    แล้วก็เป็นปัจจัยถึง ๒๒ ปัจจัย   ขาดเพียง ๒ ปัจจัยเท่านั้นในประเภทของปัจจัยใหญ่ ๆ ๒๔ ปัจจัย  

         สำหรับปัจจัยที่ ๙  คือ  โดยปัจฉาชาตปัจจัย   โลภมูลจิตเป็นปัจฉาชาตปัจจัย   คือ  เป็นปัจจัยโดยอุปถัมภ์รูปที่เกิดก่อนและยังไม่ดับไป  

         ในขณะนี้จิตทุกดวงซึ่งเกิดที่รูป   ก็อุปถัมภ์รูป   ซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับ   อยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือกัน   อุปถัมภ์กัน    แยกจากกันไม่ได้


    หมายเลข 6052
    26 ส.ค. 2558