ทบทวนปัจจัย - อาเสวนปัจจัย


  สำหรับปัจจัยต่อไป  โดยอาเสวนปัจจัย  คือ โดยการเป็นปัจจัยให้จิตประเภทเดียวกันที่เป็นกุศล  อกุศล  หรือกิริยาเกิดขึ้น  กระทำชวนกิจ   โดยเสพคุ้นอารมณ์   เกิดซ้ำในวิถีเดียวกัน  นั่นคืออาเสวนปัจจัย   

  เพราะฉะนั้นวิบากจิตทั้งหมดไม่เป็นอาเสวนปัจจัย  แต่สำหรับโลภมูลจิตขณะที่ ๑  เป็นอาเสวนปัจจัย   แต่ไม่เป็นอาเสวนปัจจยุปบัน  ชวนจิตดวงที่ ๒  เป็นปัจจยุปบันของชวนจิตขณะที่ ๑   และก็เป็นอาเสวนปัจจัยของชวนจิตดวงที่ ๓ ต่อไปเรื่อย ๆ   จนกระทั่งถึงชวนจิตดวงที่ ๖  เป็นปัจจยุปปันของชวนจิตดวงที่ ๕  เป็นอาเสวนปัจจัยให้ชวนจิตดวงที่ ๗  แต่ชวนจิตดวงที่ ๗  เป็นอาเสวนปัจจยุปบันของชวนจิตดวงที่ ๖  แต่ไม่เป็นอาเสวนปัจจัย  เพราะเหตุว่าหลังจากนั้นแล้ว  กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิตไม่เกิด  แต่ต้องเป็นภวังค์  หรือตทาลัมพณะ  ซึ่งเป็นวิบาก

  ข้อสงสัยในเรื่องนี้ไหม  อาเสวนปัจจัยได้แก่จิตที่ทำชวนกิจ 

  เพราะฉะนั้นวิบากจิตทั้งหมดไม่เป็นอาเสวนปัจจัย


  หมายเลข 6049
  26 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari