ทบทวนปัจจัย - อาเสวนปัจจัย


       สำหรับปัจจัยต่อไป   โดยอาเสวนปัจจัย   คือ โดยการเป็นปัจจัยให้จิตประเภทเดียวกันที่เป็นกุศล   อกุศล   หรือกิริยาเกิดขึ้น   กระทำชวนกิจ    โดยเสพคุ้นอารมณ์     เกิดซ้ำในวิถีเดียวกัน   นั่นคืออาเสวนปัจจัย   

       เพราะฉะนั้นวิบากจิตทั้งหมดไม่เป็นอาเสวนปัจจัย   แต่สำหรับโลภมูลจิตขณะที่ ๑  เป็นอาเสวนปัจจัย    แต่ไม่เป็นอาเสวนปัจจยุปบัน   ชวนจิตดวงที่ ๒   เป็นปัจจยุปบันของชวนจิตขณะที่ ๑    และก็เป็นอาเสวนปัจจัยของชวนจิตดวงที่ ๓ ต่อไปเรื่อย ๆ    จนกระทั่งถึงชวนจิตดวงที่ ๖   เป็นปัจจยุปปันของชวนจิตดวงที่ ๕   เป็นอาเสวนปัจจัยให้ชวนจิตดวงที่ ๗   แต่ชวนจิตดวงที่ ๗  เป็นอาเสวนปัจจยุปบันของชวนจิตดวงที่ ๖   แต่ไม่เป็นอาเสวนปัจจัย   เพราะเหตุว่าหลังจากนั้นแล้ว  กุศลหรืออกุศลหรือกิริยาจิตไม่เกิด   แต่ต้องเป็นภวังค์   หรือตทาลัมพณะ   ซึ่งเป็นวิบาก

       ข้อสงสัยในเรื่องนี้ไหม   อาเสวนปัจจัยได้แก่จิตที่ทำชวนกิจ  

       เพราะฉะนั้นวิบากจิตทั้งหมดไม่เป็นอาเสวนปัจจัย


  หมายเลข 6049
  26 ส.ค. 2558