สติปัฏฐานกะเกณฑ์ได้ไหม


       เรื่องของสติปัฏฐาน คือ ขณะจิตซึ่งเกิดระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏ ซึ่งเร็วมาก เพราะฉะนั้นไม่มีคำจำกัดความเลย เพราะว่าเพียงระลึก แล้วก็คิดเรื่องอื่นก็ได้ ไม่ใช่ห้าม หรือไม่ใช่สั่งให้สติเกิดอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานจะเข้าใจความจริงของอนัตตา แม้แต่สติที่ระลึกก็ไม่ใช่เรา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย และพอระลึกแล้วก็ดับ เพราะฉะนั้นอาจจะหลงลืมสติต่อไปอีก หรืออาจจะมีสติระลึกลักษณะของปรมัตถธรรม สภาพธรรมที่มีจริงๆต่อไปอีกก็ได้ เป็นเรื่องซึ่งไม่มีการกะเกณฑ์ หรือไม่มีระเบียบที่วางไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้ ถ้ามีระเบียบหรือมีกฎเกณฑ์วางไว้ จะไม่มีทางเห็นความเป็นอนัตตา เพราะว่าเป็นเราที่ทำ เรื่องของธรรม เป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปไม่ได้เลย เมื่อครู่นี้ก็ผ่านไปหมดแล้ว
       เพราะฉะนั้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นแล้ว จะสิ่งนี้ก็กำลังดับด้วย แต่เมื่อปัญญาไม่ประจักษ์แจ้ง ก็ไม่เห็นว่า สภาพธรรมในขณะนึ้กำลังเกิดดับผ่านไปทุกขณะ แต่การอบรมเจริญปัญญาจะทำให้ค่อยๆรู้สิ่งที่กำลังปรากฏขึ้น


    หมายเลข 4725
    18 ก.ค. 2558