จะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนใดผิด คำสอนใดถูก


    จะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนใดผิด คำสอนใดถูก


    หมายเลข 11658
    วันที่ 19 มิ.ย. 2562