จะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนใดผิด คำสอนใดถูก

    จะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนใดผิด คำสอนใดถูก


    หมายเลข 11658
    19 มิ.ย. 2562