ไม่ต้องไปพยายามทำ แต่ฟังให้เข้าใจ


  ท่านอาจารย์ ก็เป็นขั้นคิด เราคิดอะไรก็ได้  เมื่อปัจจัยที่จะคิด คิดก็เกิด ถ้าไม่คิดเรื่องจิต คิดเรื่องอื่นหรือเปล่าคะ

  บุษกร   คิดเรื่องอื่นค่ะ

  ท่านอาจารย์ เพราะฉะนั้นคิดอะไรได้หมด  แต่จิตคิดก็เป็นเพียงจิตที่คิด ไม่ใช่เรา  กำลังจะทำ หาหนทาง หาคำแนะนำ หากฎเกณฑ์  หาวิธี เข้าใจหรือเปล่าว่า คิด  บังคับไม่ได้  ไม่ใช่ เห็น ไม่ใช่เรา เป็นนามธาตุ เป็นนามธรรม แค่นี้ค่ะ เข้าใจตรงนี้  โลภะเกิดขึ้นบังคับได้ ไหม แล้วจะบังคับหรือเปล่า  หาวิธีอะไร  นั่นแหละค่ะ  พยายามหาวิธีระงับ  ก็คือเรา อนัตตาไม่อยู่เลยในความจำ ได้ยินแล้วก็ผ่านไป เข้าใจความหมายว่า อนัตตาไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตน แต่กำลังพยายามนั่นแหละใคร  เป็นปัญญาหรือเปล่าคะขณะที่อยาก

  บุษกร   ไม่ใช่

  ท่านอาจารย์ แล้วจะไปอยากทำไม  เพราะฉะนั้นจะสำเร็จได้ด้วยความพยายามอย่างนั้นหรือเปล่า  แล้วไปพยายามทำไม เป็นไปเองเพราะไม่รู้ค่ะ เพราะฉะนั้นความไม่รู้มากไหมคะ  ฟังแล้วรู้บ้างไหมว่า เป็นอนัตตา  ถ้าเป็นอนัตตา  ก็คือขณะนี้มีธรรมเกิดแล้วทั้งหมด ไม่ ต้องพยายามทำอะไรเลยทั้งสิ้น ถูกหรือเปล่า  แต่ไม่รู้  เพราะฉะนั้นก็คือฟังให้รู้สิ่งที่ ปรากฏเพราะเกิดแล้วเท่านั้นเอง ไม่ใช่ให้ไปทำอะไร


  หมายเลข 4653
  7 ส.ค. 2558