จิตตชรูปเกิดแม้ในขณะที่นอนหลับ


  ขณะที่กำลังนอนหลับ  มีจิตตชรูปเกิดไหมคะ ?  มี  เว้นทวิปัญจวิญญาณ ๑๐  นี่ต้องจำไว้เลยค่ะ สำหรับปฏิสนธิจิตไม่มีจิตตชรูปเกิดร่วมด้วย   หมดปัญหาไปแล้ว   เพราะเหตุว่าขณะปฏิสนธิดับไปเนิ่นนานแล้ว   ไม่ใช่ชีวิตประจำวัน  แต่ชีวิตประจำวันมีทวิปัญจวิญญาณ  คือ  จิตเห็นทางตา  จิตได้ยินทางหู   จิตได้กลิ่นทางจมูก   จิตลิ้มรสทางลิ้น   จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย  รวม ๑๐ ดวง   เกิดอยู่บ่อย ๆ เป็นประจำ   จิต ๑๐ ดวงนี้เท่านั้น  ในชีวิตประจำวันที่ไม่มีรูปเกิดร่วมด้วย

  เพราะฉะนั้นในขณะที่นอนหลับสนิท ก็ต้องมีจิตตชรูปเกิดร่วมด้วย

  ในขณะที่ฝันมีจิตตชรูปเกิดร่วมด้วยไหมคะ ?  มี

  ในขณะนี้ มีจิตตชรูปเกิดร่วมด้วยไหมคะ ?  มี  และในจิตต่าง ๆ เหล่านี้  ก็มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นกัมมปัจจัย

  เพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกที่เป็นกัมมปัจจัย และเจตสิกอื่น ๆ  และจิตเป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิด

  สำหรับสหชาตกัมมปัจจัย   ก็คงไม่มีอะไรยุ่งยาก  หมายความถึงเจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวง   

  ชื่อว่าสหชาตกัมมปัจจัย   เพราะเหตุว่าเกิดพร้อมกันกับปัจจยุปบัน


  หมายเลข 4120
  21 ส.ค. 2558