กรรม ๑๒ (๓) กรรมได้มีแล้ว ผลของกรรมมีอยู่


  ประเภทที่ ๓. อโหสิ  กมฺมํ อัตถิ กมฺมวิปาโก  คือ กรรมได้มีแล้ว ผลของกรรมมีอยู่ 

  คือ กรรมในอดีตให้ผลในปัจจุบัน โดยที่ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่า ขณะนี้ที่เป็นผลในปัจจุบันเป็นผลของกรรมใดในอดีต แต่ให้ทราบว่ากรรมนั้นได้กระทำแล้วในอดีต  ผลของกรรมนั้นมีอยู่ คือ ในปัจจุบันชาตินี้ 

  ท่านที่กำลังสุขสบาย เป็นผลของกรรมในอดีต  ท่านที่กำลังทุกข์ยาก ลำบาก เดือดร้อน ก็เป็นผลของกรรมในอดีต โดย อโหสิ  กมฺมํ อัตถิ  กมฺมวิปาโก  คือ กรรมได้มีแล้ว ผลของกรรมมีอยู่

  นี่เป็นประเภทที่ ๓


  หมายเลข 2346
  18 ส.ค. 2558