ขณะนี้มีวิถีจิตเกิด และมีภวังคจิตเกิดคั่น พอ.6349


    สุรีย์ อาจารย์วิชัยคะ ขณะที่หลับ จะสนิทหรือไม่สนิทไม่รู้ แต่ถามทั่วไปว่า ขณะใดเป็นภวังคจิต และขณะใดเป็นวิถีจิตเกิดหรือเปล่า ในขณะหลับ และถ้าเกิด เกิดอย่างไรคะ

    วิชัย คือต้องเข้าใจว่า แม้ขณะนี้ก็มีวิถีจิตเกิดด้วย และมีภวังคจิตเกิดคั่นระหว่างวิถีจิตด้วย ขณะที่หลับ หมายความถึงขณะที่เป็นภวังค์ คือ ไม่รู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขณะนั้นเป็นภวังคจิต แต่ขณะใดก็ตามที่รู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิต


    หมายเลข 12480
    25 พ.ค. 2565