วิถีจิตที่นกเห็นกับของคนเห็นเหมือนกันไหม พอ.6348

  อรวรรณ อย่างนกเห็น วิถีจิตที่นกเห็นกับของคนก็เหมือนกัน ใช่ไหมคะ

  สุ. ค่ะ แล้วใจเหมือนกันไหม หลังจากที่เห็นแล้ว เพราะฉะนั้นจิตเห็นต้องดับ แต่ในจิตนั้นสะสมอะไรมาแค่ไหน พระอรหันต์มีจิตเห็นไหม

  อรวรรณ มีค่ะ

  สุ. หลังจากที่จิตเห็นดับแล้ว เป็นอย่างไรคะ เป็นอกุศลได้ไหม เป็นกุศลได้ไหม

  อรวรรณ ไม่ได้ หลังจากเห็นก็เป็นกิริยา


  หมายเลข 12475
  19 พ.ค. 2565