ยังเป็นเราที่ไปรู้เรื่องราวของอนัตตา พอ.6343


  อรวรรณ เวลาศึกษา มีเรื่องวิถีจิตที่เราเรียนไป จริงๆ พอศึกษาแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาตามที่รู้เรื่องราว แต่ก็ยังเป็นเราที่ไปรู้เรื่องราว

  สุ. พระโสดาบันหรือเปล่า ก็รู้กันอยู่แล้วนี่คะ ใครไม่มีความเป็นเราด้วยความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน

  อรวรรณ แต่การรู้เรื่องราวเหล่านี้ จะเป็นเหตุให้เข้าใจได้ว่า สักวันหนึ่งจะต้องเป็นอนัตตาและเป็นธรรมจริงๆ

  สุ. เข้าใจขึ้นได้ไหม

  อรวรรณ ได้ค่ะ

  สุ. นั่นแหละค่ะ พระโสดาบันเข้าใจหรือเปล่า

  อรวรรณ เข้าใจค่ะ

  สุ. ค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่อย่างอื่นไปเป็นพระโสดาบัน แต่ความเห็นถูก ความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏโดยประจักษ์จริงๆ ในสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดว่าเป็นความจริง เป็นธรรมแต่ละลักษณะ เกิดขึ้นแล้วดับไป นี่คือความจริงที่กล่าว ที่ฟัง ที่ได้ยิน แต่เมื่อยังไม่ได้ประจักษ์ แล้วจะไปเป็นพระโสดาบัน และหมดความสงสัย หมดความเป็นตัวตนได้อย่างไร

  อรวรรณ ทีนี้เมื่อเราฟังเรื่องราวของสภาพธรรม ไม่ว่าจะเป็นวิถีจิต จะเป็นสังขารขันธ์ เป็นปัญญาให้เราเข้าใจแล้วจะน้อมไปที่จะเห็นความจริงอย่างนั้นจริงๆ

  สุ. จริงหรือเปล่าละคะที่ได้ฟัง

  อรวรรณ จริงค่ะ

  สุ. อะไรรู้ว่าจริง

  อรวรรณ ปัญญาค่ะ

  สุ. แล้วปัญญารู้แค่ไหน

  อรวรรณ ก็รู้เท่าที่รู้ค่ะ

  สุ. ถ้าฟังต่อไปอีก ปัญญาเจริญขึ้นหรือเปล่า สามารถจะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมได้ไหม

  อรวรรณ ได้ค่ะ


  หมายเลข 12452
  11 เม.ย. 2565