อินทรีย์กับอธิบดีต่างกันอย่างไร พอ.5288


    เด่นพงศ์ ถ้าอย่างนั้นเข้าใจครับ ทีนี้มีคำถามสุดท้าย อยากขอความเข้าใจ อย่างอินทรีย์ เราก็เคยได้ยิน อธิบายกันมายาว มีอีกคำหนึ่งที่ผุดขึ้นในใจผม คือ “อธิบดี” ต่างกันอย่างไรครับระหว่างอินทรีย์กับอธิบดี มันใหญ่ด้วยกันทั้งคู่

    สุ. อินทรีย์เป็นใหญ่เฉพาะตน ในกิจหน้าที่ของตนที่สามารถจะเป็นไปได้ อย่างจักขุนทรีย์ หรือจักขุปสาทเป็นใหญ่ เพียงสามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบตาได้ จะกระทบอย่างอื่นไม่ได้ เฉพาะตน


    หมายเลข 12180
    1 ก.ย. 2564