ศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจเป็นบารมี


      ผู้ฟัง คำว่า “สัจบารมี” คืออะไรคะ

      สุ. ความจริง

      ผู้ฟัง แล้วก็มีความตั้งใจ ก็เป็นธรรมอีก

      สุ. ความมั่นคงที่จะเป็นผู้ที่ตรง จริงใจ เป็นอธิษฐานบารมี

      ผู้ฟัง เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ข้ามไปเป็นเรื่องเป็นราว ศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจ อันนี้ก็เป็นสัจบารมี

      สุ. ถูกต้องค่ะ

      ผู้ฟัง และไม่ต้องเรียก อันนั้นเป็นลักษณะของความเข้าใจ

      สุ. จะไปทำอะไรอีกละคะ จะไปทำอะไรที่ไหนให้เป็นสัจจะ ในเมื่อกำลังฟัง เป็นสัจจะ เป็นความจริงใจ และเป็นบารมีด้วย ถ้าไม่มีความจริงใจอย่างนี้ จะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมไม่ได้ ก็ไขว่เขวไป จำชื่อไป

      ผู้ฟัง ขณะที่เรากำลังฟัง และพยายามศึกษาลักษณะที่กำลังปรากฏขณะนั้น ก็เป็น

      สุ. ขณะนั้นเป็นเรา หรือเปล่า

      ผู้ฟัง ไม่เป็นเรา

      สุ. มีวิริยะ ความเพียรไหม

      ผู้ฟัง มีค่ะ

      สุ. มีความจริงใจที่จะเข้าใจ หรือเปล่า

      ผู้ฟัง มีค่ะ

      สุ. มีความอดทนไหม

      ผู้ฟัง มีค่ะ

      สุ. ก็เรียกชื่อตามสภาพธรรมนั้นๆ ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ต้องไปตั้งชื่อต่างหาก และก็ไปเรียกว่าเป็นบารมีต่างหาก

      ที่มา ...

      พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 282


  หมายเลข 12137
  23 ม.ค. 2567