คิดเป็นธรรม เป็นนามธรรมที่คิด พอ.5279


  อรวรรณ เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ตอบคุณณรงค์ว่า เมื่อฟังแล้วก็คิด หรือเห็นแล้วก็คิด ทีนี้จะเรียนถามว่า ถ้าฟังแล้วไม่คิด จะรู้เรื่องได้อย่างไร

  สุ. ไม่มีใครบอกว่า ฟังแล้วไม่คิด

  อรวรรณ แต่ให้รู้ว่า คิดเป็นสภาพธรรม

  สุ. แล้วจริงหรือเปล่า คิดเป็นธรรมหรือเปล่า

  อรวรรณ เป็นค่ะ

  สุ. ก็ถูกต้อง ถ้ารู้ว่า คิดเป็นธรรม เป็นนามธรรมที่คิด รูปธรรมคิดไม่ได้

  อรวรรณ เพราะฉะนั้นฟังแล้วคิด ก็เป็นสภาพธรรม

  สุ. ทั้งหมด ตลอดชีวิตเป็นธรรมค่ะ ไม่มีสักขณะเดียวที่จะเป็นอื่น นอกจากนามธรรมหรือรูปธรรมอย่างหนึ่งอย่างใด


  หมายเลข 12118
  18 ก.ค. 2564