รอยนิ้วมือยังไม่ปรากฏ พอ.5271


  สุกิจ สติ ปัญญาจะพิจารณาอย่างไรว่า ไม่เป็นสัตว์ ไม่เป็นบุคคล ไม่เป็นตัวตน

  สุ. ค่ะ ถ้าไม่เป็น ก็เป็นพระโสดาบัน

  สุกิจ มิได้จากการฟังหรือครับ

  สุ. ค่อยๆ เข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรม

  สุกิจ จากการฟัง ก็ฟังมาหลายๆ รอบ วนอยู่ตรงนี้ สติสัมปชัญญะ ก็ยังไม่ลดละ ตัวตนไม่เล็กลง ก็ยังเป็นตัวตนอยู่นั่นแหละ มากด้วยครับ

  สุ. ค่ะ เอาดินหุ้มสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้หนาขึ้นๆ ๆ หนามากๆ เลย แล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้เห็นสิ่งที่ดินห่อหุ้มไว้ ตามความเป็นจริงว่าดินห่อหุ้มอะไรไว้ จะเห็นได้อย่างไรคะ ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชามากมายทุกขณะที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรม ซึ่งเป็นเพียงธรรมแต่ละลักษณะที่เกิดแล้วก็ดับไป เพราะฉะนั้นวิธีที่จะเห็นอย่างนี้ ในเมื่อถูกอวิชชาห่อหุ้มไว้ จะโดยวิธีใด

  สุกิจ ด้วยวิธีฟังอย่างเดียวหรือครับ

  สุ. ค่ะ แล้วจนกว่าจะสัมผัสกระทบ ถ้าจะอุปมากับการจับด้ามมีด ยังไม่ปรากฏรอยนิ้วมือ แม้เพียงรอยนิ้วมือยังไม่ปรากฏ แล้วด้ามมีดจะสึกได้อย่างไร ใส่รองเท้าทุกวัน รอยนิ้วเท้าปรากฏที่รองเท้าหรือเปล่า และถ้าแม้รอยนิ้วเท้าก็ไม่ปรากฏ รองเท้านั้นจะสึกได้ไหม แต่นี่ทุกขณะมีสิ่งที่เกิดดับ โดยที่ปัญญาไม่ได้รู้ลักษณะนั้นเลย นานแสนนานมาแล้ว สิ่งที่ห่อหุ้มจะมากสักแค่ไหน ถ้าไม่มีปัญญาพอ ไม่สามารถไปทำลายสิ่งที่ห่อหุ้ม แล้วก็เห็นสิ่งจริงๆ ของสิ่งที่อยู่ภายในได้ แค่เอาเล็บไปสะกิดนิดๆ เขี่ยหน่อยๆ แล้วอวิชชา หรือดินที่พอกอยู่อย่างมากมายนั้นจะหลุดหมดไปได้ไหม


  หมายเลข 12077
  10 มิ.ย. 2564